Tel: 035-6421654 | Kapteynstraat 133 | 1223 CC Hilversum | info@fysiotherapiekapteynstraat.nl

Samenwerking

Voortkomend uit de eisen ten aanzien van kwaliteit, is in 2005 een samenwerking met drie andere praktijken ontstaan. Deze drie praktijken zijn ook alle drie werkzaam binnen de wijk Hilversum Oost. Onder de naam 'Samenwerkende Fysiotherapiepraktijken Hilversum-Oost', hebben de volgende praktijken de krachten gebundeld:

• FitVisie - Fysiotherapie & Training
• Mooten Fysiotherapie
• FysioPro
• Fysiotherapie H. de Keyserstraat
• Fysiotherapie Kapteynstraat

Deze samenwerking is ontstaan uit een intercollegiaal overleg dat eerst verplichtend werd opgelegd en nu vrijwillig wordt voortgezet. Doel van de samenwerking is het uitwisselen/delen van kennis en vaardigheden, het aanbieden van een breed aanbod aan mogelijkheden binnen de fysiotherapie en zorg dragen voor continuïteit. Daarnaast waren de praktijken door het aangaan van deze samenwerking in staat een oefenzaal te realiseren, waarin nog meer een actieve benadering van klachten binnen het bewegingsapparaat geboden kan worden.